سوالات و کلیدآزمون

قابل توجه داوطلبان محترم آزمون دفاتر خدمات سلامت

  .سوالات و کلید آزمون از ساعت 14 روز شنبه 25 دی ماه در سامانه ثبت نام  بارگذاری خواهد شد.درصورت هرگونه اعتراض نسبت به سوالات آزمون ، متقاضیان می توانند با تکمیل فرم ثبت اعتراض درخواست خود را ثبت نمایند 

زمانبندی اعلام نتایج پس از بررسی اعتراضات اطلاع رسانی خواهد شد. 

تاریخ انتشار: 1400/10/25
عکس خبر

بازگشت