رفع نقص مدارک داوطلبان تاییدمشروط
قابل توجه متقاضیان محترم فراخوان دفاتر خدمات سلامت
متقاضیانی که پروفایل کاربری ایشان در وضعیت «تأیید مشروط» قرار دارد از 6 تا 19 بهمن 1400 فرصت دارند نسبت به رفع نواقص اعلام شده توسط کارشناس اقدام نماید. در صورت عدم رفع نواقص در این مهلت، ثبت‌نام ایشان کان لم یکن تلقی خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1400/11/06
عکس خبر

بازگشت